Ընդհանուր մանկավարժության       Տնտեսաիրավագիտական                        Սոցիալ-մշակութային 

         և լեզուների ամբիոն                                        ամբիոն                                                                              ամբիոն