Բակալավրիատի կրթական ծրագրերն են՝ 

  • Իրավագիտություն                                                                            
  • Հաշվապահական հաշվառում(աուդիտ, բանկային համակարգ)
  • Օտար լեզուներ (անգլերեն,ֆրանսերեն և այլն)
  • Դիզայն(հագուստի  մոդելավորող,բնակարանների,քաղաքաշինության ձևավորող,    համակարգչային դիզայն)
  • Հայոց լեզու և գրականություն               
  • Հոգեբանություն                                                       
  • Տարրական կրթության՝ մանկավարժություն և մեթոդիկա
  • Սերվիս (տուրիզմ)