Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերն են՝ 

  • Դիզայն          
  • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված                                                                                                          համակարգերի ծրագրային  ապահովում                                                                                                                             
  • Հագուստի մոդելավորում և նախագծում                               
  • Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ                                   
  • Զբոսաշրջություն                                                                                                                    
  • Սպասարկման կազմակերպում