2024-2025 ուստարվա ընդունելության առաջին փուլը  կսկսվի դեկտեմբերի 15-ին և կավարտվի հունվարի 25-ին։
Դիմելու համար անհրաժեշտ է նշված ժամանակահատվածում ներկայանալ համալսարան հետևյալ փաստաղթերով՝

 1․    Լուսանկար (3×4 չափսի) – 4 հատ     

 2․   Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից), 

 3․   ՀԾՀ   

 4․ ԳԹԿ կոդ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Այստեղ կարող եք տեսնել 2024-2025ուստարվա  մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը։